Bilder - Photos

Noen av bildene jeg har tatt i det siste - Foto av Olav T. Søla

Some of the photos I've taken in the recent time- Photography by Olav T. Søla

www.soela.net